मिरा भाईंदर महानगरपालिका
बांधकाम विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९ - २०

5) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 61-63 (२०१९-२०२०)

4) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 46-60 (२०१९-२०२०)

3) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 31-45 (२०१९-२०२०)

2) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 16-30 (२०१९-२०२०)

1) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 1-15 (२०१९-२०२०)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१७-२०१८)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१६-२०१७)

13 मुद्दयांची माहिती

१३ मुद्यांची माहिती २०१९ - २०

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती

विलास म्हात्रे जून 2018 अपिल अर्ज (3)

अमित त्रिवेदी जून 2018 अपिल अर्ज

अमित त्रिवेदी जून 2018 अपिल अर्ज (3)

संतोष तिवारी मे 2018 अपिल अर्ज

बी. एल. अगरवाल मे 2018 अपिल अर्ज

प्रमोद सामंत मे 2018 अपिल अर्ज

अमित त्रिवेदी मे 2018 अपिल अर्ज (2)

श्री.दयानंद तोमा पालन एप्रिल 2018 अपिल

श्री.दयांनद तोमा पालन एप्रिल 2018 अपिल

मुस्तफा वणरा एप्रिल २०१८ अपील अर्ज

प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज

प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (4)

प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (3)

प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (2)

प्रमोद सामंत एप्रिल 2018 अपिल अर्ज

छीतरमल गुप्ता एप्रिल 2018 अपिल अर्ज

बांधकाम विभाग-अपील अर्ज

जुनं २०१८ आर.टी. आय. अर्ज 

मे २०१८ आर.टी. आय. अर्ज  

एप्रिल २०१८ आर.टी. आय. अर्ज 

माहितीचा अधिकार अंतर्गत कलम 4 (1)(ख) अन्वये 17 मुद्यांची माहिती


शेवटचा बदल : 19-09-2021