मिरा भाईंदर महानगरपालिका
लेखापरिक्षण माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2010-11, 2011-12 या वर्षाचे AG Report अहवालाची माहिती देणेबाबत…स्मरणपत्र क्र. 01

RTI कुणालदित्य काटकर

प्रवीण परमार अपील अर्ज

प्रवीण परमार अपील सुनावणी

प्रवीण परमार cctv 7

प्रवीण परमार cctv 8

प्रवीण परमार cctv 9

प्रवीण परमार cctv

प्रवीण परमार cctv 2

प्रवीण परमार cctv 3

प्रविण परमार माहिती अधिकार

प्रवीण परमार cctv 4

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील अंतर्गत लेखापरिक्षण विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहित अधिकारी ,सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशीलवार माहिती.

टिप : अधिक माहितीसाठी सोबत जोडण्यात आलेली पीडीएफ डाऊनलोड करा.

केंद्र शासन माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसारलेख परीक्षण विभाग कडील जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या रजिस्टर च्या छायांकित प्रति व अद्ययावत ठेवण्यात आलेल्या रजिस्टरची माहितीची मागणी .

.प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्यलेखापरीक्षक मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांचे समोरील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९(१) अन्वये दाखल केलेले पहिले अपील .

 अपील (श्री गजानन म्हात्रे )(भिवंडीकर)

PRAVIN PERMAR

चंदन ठाकुर माहीती अधीकार

संतोष लोहकरे


शेवटचा बदल : 13-01-2021