मिरा भाईंदर महानगरपालिका
ई - न्यूज लेटर

प्रेस नोट ( मार्च 2020 )

Invitation

Pressnote 06.03.2020

प्रेस नोट (फेब्रुवारी 2020 )

प्रेस नोट

Press Note

press note

प्रेस नोट (जानेवारी 2020 )

मिशन इंद्रधनुष्य मोहिम

press note

प्रेस नोट (नोव्हेंबर २०१९ )

press note

press note

प्रेस नोट (सप्टेंबर २०१९ )

Garden List 16-4-19

प्रेस नोट (ऑगस्त २०१९ )

press note (1)

press note (2)

press note (3) press note press note

press note

press note

प्रेस नोट 17-08-2019

Press Note

Press Note

Press Note

Press Note

Press Note

प्रेस नोट

press note

press note

press note

Press Note 1

press note

press note

press note

press note

Press note

प्रेस नोट (जून २०१९ )

विविध योजनांचा आढावा

press note

press note

press note

Garden List 16-4-19

Press Note (7)

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

वृक्ष लागवड

पाणी पुरवठा विभाग

योग दिन साजरा

योग दिन साजरा

योग दिन साजरा

योग दिन साजरा

पाणी पुरवठा विभाग

जयंती साजरी करणेबाबत

पाणी पुरवता बंद करणेबाबत

दि १३-०६-२०१९ रोजी ठाणे जिल्हा दौरा

पाणी पुरवता बंद 11-06-2019

प्रेस नोट (मे २०१९ )

प्रेस नोट(अतिसारापासून बालकांना सुरक्षवच )

विशेष अतिसार नियंत्रण

प्रेस नोट पाणी पुरवठा विभाग

पोलिओ डॉस पाजणाचे आहवण

पोलिओ डॉस पाजणाचे आहवण

प्रेस नोट (मार्च २०१९ ) 

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा विभाग दि २६-०३-२०१९ )

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा विभाग)

प्रेस नोट(फेब्रुवारी२०१९)

प्रेस नोट (स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९)

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा विभाग ०६-०3-२०१९)

प्रेस नोट (महिला दिन २८ -०२-२०१९)

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा विभाग २७-०२-२०१९)

प्रेस नोट (राष्ट्रीय जंतनाशक दिवस )

प्रेस नोट (पोलिओ डोस पाजण्याचे आवाहन)

प्रेस नोट (प्रभाग समिती क्र ६ दि १५-०२-२०१९)

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा विभाग १२-०२-२०१९)

प्रेस नोट (लोकशाही पंधरवडा ०७-०२-२०१९ )

प्रेस नोट (पाणी पुरवठा )०६ -०२-२०१९

प्रेस नोट (घनकचरा व्यवस्थापन)०६ -०२-२०१९

प्रेस नोट (लोकशाही पंधरवडा )०६ -०२-२०१९

प्रेस नोट ०५-०२-२०१९

प्रेस नोट ०२-०२-२०१९

प्रेस नोट(जानेवारी २०१९)

प्रेस नोट २९-०१-२०१९

प्रेस नोट २४-०१-२०१९

प्रेस नोट १८-०१-२०१९

प्रेस नोट १६-०१-२०१९

अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा प्रेस नोट ०९-०१-२०१९

प्रेस नोट ०८-०१-२०१९

महापौर चषक प्रेस नोट ०५-०१-२०१९

अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा (प्रशिक्षण)

प्रेस नोट(डिसेंबर २०१८)

प्रेस नोट २६-१२-२०१८

प्रेस नोट 20-12-2018 दाखला शिबिर

प्रेस नोट 18-12-2018

प्रेसनोट रोजगार मेळावा १७ -१२-२०१८

प्रेस नोट १७-१२-२०१८ (चित्रकला स्पर्धा)

प्रेस नोट १७-१२-२०१८

प्रेस नोट किसान दिवस 2018

प्रेसनोट १२ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०७ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०७ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०४ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०१ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०१ -१२-२०१८

प्रेस नोट(नोव्हेंबर २०१८)

प्रेसनोट २८ -११-२०१८

प्रेसनोट २८ -११-२०१८

प्रेसनोट २० -११-२०१८

प्रेसनोट २० -११-२०१८

प्रेसनोट १९ -११-२०१८

प्रेसनोट १७ -११-२०१८

प्रेसनोट १७ -११-२०१८

प्रेसनोट १५ -११-२०१८

प्रेसनोट १४ -११-२०१८

प्रेसनोट १३ -११-२०१८

प्रेसनोट १३ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०३-११-२०१८

प्रेसनोट १-११-२०१८

प्रेस नोट(ऑक्टोबर २०१८)

प्रेसनोट २४-१०-२०१८

प्रेसनोट २४-१०-२०१८

प्रेसनोट २३-१०-२०१८

प्रेसनोट २३-१०-२०१८

प्रेस नोट ११ -१० -२०१८

प्रेस नोट ०८-१०-२०१८

प्रेस नोट ०५/१०/२०१८

प्रेस नोट ०५/१०/२०१८

प्रेस नोट ०२/१०/२०१८

प्रेसनोट ०१/१०/२०१८

प्रेस नोट(सप्टेंबर २०१८)

प्रेस नोट २७/०९/२०१८

प्रेस नोट २७/०९/२०१८

प्रेस नोट २५/०९/२०१८

प्रेस नोट २५/०९/२०१८

प्रेस नोट १९-०९-२०१८

१० वीत ९०% पेक्ष्या जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव (सत्कार)

शिक्षकदिन पुरस्कार पत्र

2018 आदर्श शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार साजरा झाल्याबद्दल

health_department

press_note

राष्ट्रीय जंतनाशक दिन प्रेस नोट

आरोग्य शिबिर प्रेस नोट

प्रेस नोट जनसंपर्क विभाग

प्रेस नोट(ऑगस्ट  २०१८)

प्रेस नोट 30 08 18

प्रेस नोट 001

प्रेस नोट 002

प्रेस नोट 003

प्रेस नोट 004

प्रेस नोट 005

प्रेस नोट 006

प्रेस नोट 007

प्रेस नोट 008

महापालिका क्षेत्रातील गणपती विसर्जनाची माहिती

प्रेस नोट(जुलै २०१८ )

अण्णाभाऊ साठ्ये जयंती

मीरा भाईंदर महानगर पालिका भाईंदर(प) येथे पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय शासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

मीरा भाईंदर महानगर पालिकेचे पोलिओ डोस पाजण्याचे आवाहन .

सभापती निवड

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने शहरात होत असलेल्या अतिवृष्टीत नागरिकांना तत्परतेने सेवा उपलब्ध व्हावी या करिता

अतीवृष्टीत सेवा उपलब्ध होण्याबाबद.

प्रेस नोट(जून  २०१८)

पाणी पुरवठा विभाग

प्रेस नोट(मे २०१८)

प्रेस नोट(एप्रिल २०१८)

प्रेस नोट(मार्च २०१८)

प्रेस नोट(फेब्रुवारी २०१८)

 

प्रेस नोट(जानेवारी २०१८)

प्रेस नोट(डिसेंबर २०१७)

प्रेस नोट(नोव्हेंबर २०१७)

प्रेस नोट(ऑगस्त २०१७)

 

 

प्रेस नोट ( जून २०१७ )

प्रेस नोट ( नोव्हेंबर २०१६)

प्रेस नोट ( ऑक्टोबर २०१६)

 


शेवटचा बदल : 09-03-2020