मिरा भाईंदर महानगरपालिका
निवडणूक माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

वेब साईडवर प्रसिध्द करणे बाबत

केंद्र शासन माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५अंतर्गत माहिती श्री मोहम्मद अफजल

वेब साईडवर प्रसिध्द करणे बाबत

: (COMPLANTS)/ पहीली खबर अहवाल (FIR)निवडणुक विभागाची अभिलीखी माहीती निरंक आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती २०१७-१८

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत २०१७-१८

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 01)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 02)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-१)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-२ )

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री अरविंद शेट्टी नगरसेवक ,प्रा.क्र. १२, यांची सर्व कागद पत्रे मिळणे बाबद


शेवटचा बदल : 25-09-2021