मिरा भाईंदर महानगरपालिका
सामान्य प्रशासन माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

१३ मुद्यांची माहिती 

13 MUDDE Sachin Vibhag 2018-19

13 MUDDE 18-19

13 MUDDE 17-18

13 MUDDE 16-17

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

सोहेल खान सेकंड अपील इनवर्ड ९३०

सोहेल खान सेकंड अपील इनवर्ड ९३१

सुरेश छगनलाल ओझा

कृष्णा गुप्ता क्र. १५४४

62. श्री. अनिल कंदलगी यांचा प्राप्त दि. 04.10.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

61. श्रीम. सिमा गुप्ता यांचा दि. 26.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

60. श्री. जितेंद्र शेनॉय यांचा दि. 12.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

59. श्री. राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 11.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

58. श्री. राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 11.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

57. श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 04.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

56. श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 04.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

55. श्री. प्रविण गुप्ता यांचा दि. 29.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

54. श्रीम. सलमा मुजावर यांचा दि. 15.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

53. श्री. अजिम तांबोली यांचा दि. 16.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

52. श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 20.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

51. माधवी गायकवाड यांचा दि. 26.07.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

50. श्री. परवेझ अहमद यांचा दि. 25.07.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

किरण ए. के. यांचा दि. 27.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

कृष्णा गुप्ता क्र. १२३४

कृष्णा गुप्ता

गोविंद परब १

गोविंद परब

किरण ए के

मोईनुद्दीन सय्यद

मोईनुद्दीन सय्यद

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विभागांतर्गत अपिलीय अधिकारी - जनमाहिती अधिकारी यांचा तपशिल 2015 - 16

रामशंकर त्रिपाठी

रामशंकर त्रिपाठी2

कृष्णा गुप्ता

कृष्णागुप्ता क्र. ४४५

कृष्णागुप्ता क्र. ४७४

कृष्णागुप्ता क्र. ४७३

Mithilkumar prajapati RTI (GAD)

Pravin Mane - RTI (GAD)

Shrikant Mane - RTI- (GAD)

Surendra Gupta - RTI (GAD)

RTI- Ajay Pathak (GAD) Dt-14-6-19

Mithilkumar prajapati RTI (GAD)

Pravin Mane - RTI (GAD)

Shrikant Mane - RTI- (GAD)

Surendra Gupta - RTI (GAD)

माहिती अधिकार श्री.प्रविण परमार दि.27-06-2019

माहिती अधिकार - श्री.जगदिश मधुसूदन पाटील दि.16-8-19


शेवटचा बदल : 28-01-2021