मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महासभा मिटींग अजेंडा

mahasabha meeting agenda

मा. विशेष महासभा दि. 15.09.2020 रोजीचा अजेंडा

25) मा. महासभा दि. 30.03.2021 रोजीचा अजेंडा

24) मा. महासभा दि. 20.12.2019 रोजीचा अजेंडा

23) मा. महासभा दि. 15.01.2021 रोजीचा अजेंडा

22) मा. महासभा दि. 04.12.2020 रोजीचा अजेंडा

21) मा. महासभा दि. 11.11.2020 रोजीचा अजेंडा

20) मा. महासभा दि. 13-08-2020 रोजीचा अजेंडा

19) मा. महासभा दि. 16.06.2020 रोजीचा अजेंडा

18) मा. विशेष महासभा दि. 26.02.2020 रोजीचा अजेंड

17) मा. महासभा दि. 20.02.2020 रोजीचा अजेंडा

16) मा. महासभा दि. 09.08.2019 रोजीचा अजेंडा

15) मा. महासभा दि. 07.06.2019 रोजीचा अजेंडा

14) मा. महासभा दि. 02.03.2019 रोजीचा अजेंडा

13) मा. महासभा दि. 19.01.2019 रोजीचा अजेंडा

12) मा. महासभा दि. 19.10.2018 रोजीचा अजेंडा

11) मा. महासभा दि. 03.11.2018 रोजीचा अजेंडा

10) मा. महासभा दि. 4.09.2018 रोजीचा अजेंडा

9) मा. महासभा दि. 26.07.2018 रोजीचा अजेंडा

8) मा. महासभा दि. 18.07.2018 रोजीचा अजेंडा

7) मा. महासभा दि. 18.04.2018 रोजीचा अजेंडा

6) मा. महासभा दि. 28.03.2018 रोजीचा अजेंडा

5) मा. महासभा दि. 26.02.2018 रोजीचा अजेंडा

4) मा. महासभा दि. 20.02.2018 रोजीचा अजेंडा

3) मा. महासभा दि. 8.12.2017 रोजीचा अजेंडा

2) मा. महासभा दि. 08.11.2017 रोजीचा अजेंडा

1) मा. महासभा दि. 16.10.2017 रोजीचा अजेंडा

मा. विशेष महासभा दि. १३.०८.२०२० रोजीचे इतिवृत्तांत

मा. महापौर, उपमहापौर निवडणूक २०२० रोजीचे इतिवृत्तांत

Vishesh Mahasabha Goshwara Dt.13/08/2020

Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 26.02.2020

Maha Agenda Dt. 20.02.2020

Goshwara Prakran No. 89 Dt. 20.02.2020

Mahasabha Agenda Dt. 20.12.2019

Goshwara Prakran No. 57 Dt. 20.12.2019

Purak Ghoshna Dt. 20.12.2019

महासभा विषयपत्रिका सन 2017-18

महासभा विषयपत्रिका सन 2018-19

महासभा विषयपत्रिका सन 2019-20

Mahasabha_Agenda_1_to_3.rar

Mahasabha Agenda 4 to 6

Mahasabha Agenda 7 to 9

Mahasabha Agenda 10 to 12

Mahasabha_Agenda_16_to_17

Mahasabha Vishaypatrika 2017-18

Mahasabha Vishaypatrika 2018-19

Mahasabha Vishaypatrika 2019-20


शेवटचा बदल : 29-09-2021