मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नगर सचिव माहिती अधिकार अधिनियम

नगरसचिव विभागात वेळोवेळी होणा~या मा. महासभा, मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांत, ठराव प्रती, गोषवारा प्रती, सभेच्या विषयपत्रिका, महापालिका निवडणुकी संबंधीची कागदपत्रे तसेच निवडणुकी संदर्भात फ़ौजदारी तक्रारी संबंधीची कागदपत्रे  माहिती अधिकार अधिनियम कक्षे अंतर्गत त्वरीत देण्यात येतात.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

१७ मुद्यांची माहिती 

स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत ३

१३ मुद्यांची माहिती 

13 Muddyachi Mahiti 2018-19 Nagarsachiv Vibhag

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

33. केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत.

32.मा. स्थायी समिती सभा दि. १५०२२०१९ बाबत.

31. ठरावांच्या सत्यप्रती मिळणेबाबत.

30. मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद भरणेबाबत विषयपत्रिका (गोषवरा), ठराव यांच्या छायांकित सत्यप्रती मिळणेबाबत.

29. दिनांक ०७०६२०१९, ठराव क्र. २८ बाबत.

28. परिहवन समिती सदस्य प्रक्रियेची माहिती मिळणेबाबत.    

27. श्री. विनोद जोशी यांचा दि. 19.10.2020 रोजीचा अर्ज

26. श्री. संतोष तिवारी यांचा दि. 10.08.2020 रोजीचा अर्ज

25. श्री. मोहम्मद सिद्दीकी यांचा दि. 06.10.2020 रोजीचा अर्ज

24. श्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 05.10.2020 रोजीचा अर्ज

23. श्री. शामराव पावले यांचा दि. 25.09.2020 रोजीचा अर्ज

22. श्री. सुखदेव बेनबनसी यांचा दि. 20.08.2020 रोजीचा अर्ज

21. श्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 20.08.2020 रोजीचा अर्ज

20. श्री. गणेश फडके यांचा दि. 26.06.2020 रोजीचा अर्ज

19. श्री. शैलेश शिंदे यांचा दि. 25.06.2020 रोजीचा अर्ज

18. श्री. विनोद शेवंते यांचा दि. 10.06.2020 रोजीचा अर्ज

17. श्री. बी. एल. अग्रवाल यांचा दि. 07.04.2020 रोजीचा अर्ज

16. श्री. बी. एल. अग्रवाल यांचा दि. 12.03.2020 रोजीचा अर्ज

15. श्रीम. पूजा शिंदे यांचा दि. 04.03.2020 रोजीचा अर्ज

14. श्रीम. पूजा शिंदे यांचा दि. 04.03.2020 रोजीचा अर्ज

13. श्रीम. बिना तिवारी यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा अर्ज

12. श्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 17.02.2020 रोजीचा अर्ज

11. श्रीम. पार्वती यादव यांचा दि. 17.02.2020 रोजीचा अर्ज

10. महिला सदस्यांची यादी मिळणेबाबत.

9. भोगवटा दाखला (OC) आणि जमीन अभिहस्तांतरण करण्यासाठी बिल्डरवर MRTP कायदा अंतर्गत कारवाई.

8. अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्षानुसार निश्चित करण्यात आलेले प्रस्ताव

7. परिवहन समितीच्या सदस्यांची प्रत्येक वर्षानुसार नियमावली

6. महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची प्रत्येक वर्षानुसार नियमावली

5. श्री. दयानंद श्यामसुंदर झा यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा अर्ज

4. श्री.अरुणकुमार मिश्रा यांचा दि. 24.01.2020 रोजीचा अर्ज

3. श्रीम. उषा रविंद्र झा यांचा दि. 24.01.2020 रोजीचा अर्ज

2. श्री. विपीन झा यांचा दि. 20.01.2020 रोजीचा अर्ज

1. श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 14.01.2020 रोजीचा अर्ज

RTI WITH INFORMATION DT.15.06.18 T0 28.06.2018

ठराव२६/२/२०१८

20/2/2018 ठराव

श्री. भरत केशव म्हात्रे यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा अर्ज.

श्री. संतोष संकेश्वरी यांचा दि. 24.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. सुशांत पाटील यांचा दि. 08.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. दुष्यंत भोईर यांचा दि. 28.12.2017 रोजीचा अर्ज.

श्री. नरेंद्र पांडे यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. किरण कराचीवाला यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील नगरसचिव कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती (पान क्र १-२८)

  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती(पान क्र २९-५६)

  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती(पान क्र ५७-८३)

 


शेवटचा बदल : 03-03-2021