मिरा भाईंदर महानगरपालिका
प्रभाग समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 1

भाईंदर (प.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 8 ब श्रीम. रकवी वैशाली गजेंद्र मा. सभापती
2 8 अ श्रीम. परेरा कॅटलीन एन्थोनी सदस्या
3 8 क डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन सदस्य
4 8 ड श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश सदस्य
5 23 अ श्री. भोईर जयेश भानुदास सदस्य
6 23 ब श्रीम. म्हात्रे नयना गजानन सदस्या
7 23 क श्रीम. भानुशाली वर्षा गिरधर सदस्या
8 23 ड श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ सदस्य
9 24 अ श्रीम. गोविंद हेलन जॉर्जी सदस्या
10 24 ब श्रीम. बगाजी शर्मिला विन्सन्ट सदस्या
11 24 क श्री. बांड्या एलायस दुमिंग सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 2

भाईंदर (प.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 7 ब श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह) मा. सभापती
2 1 अ श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत सदस्या
3 1 ब श्रीम. शाह रिटा सुभाष सदस्या
4 1 क श्री. तिवारी अशोक सूर्यदेव सदस्य
5 1 ड श्री. पांडेय पंकज सूर्यमणि सदस्य
6 6 अ श्री. पाटील धृवकिशोर मन्साराम सदस्य
7 6 ब श्रीम. जैन गीता भरत सदस्या
8 6 क श्रीम. जैन सुनिता रमेश सदस्या
9 6 ड डॉ. जैन राजेंद्र भवरलाल सदस्य
10 7 अ श्री. रॉड्रीकस मोरस जोसेफ सदस्य
11 7 क श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव सदस्या
12 7 ड श्री. व्यास रवि वासुदेव सदस्य
13 -- श्री. गौरंग कन्हैयालाल कंसारा नामनिर्देशित सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 3

भाईंदर (पू.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 2 क श्रीम. कांगणे मीना यशवंत मा. सभापती
2 2 अ श्री. पाटील रोहिदास शंकर सदस्या
3 2 ब श्रीम. गोहिल शानू जोरावर सिंह सदस्या
4 2 ड श्री. सिंह मदन उदितनारायण सदस्य
5 3 अ श्री. शेट्टी गणेश गोपाळ सदस्य
6 3 ब श्रीम. ढवण निलम हरीश्चंद्र सदस्या
7 3 क श्रीम. कदम अर्चना अरुण सदस्या
8 3 ड श्री. नलावडे दिनेश दगडु सदस्य
9 4 अ श्री. भोईर गणेश गजानन सदस्य
10 4 ब श्रीम. पाटील प्रभात प्रकाश सदस्या
11 4 क श्रीम. गुप्ता कुसुम संतोष सदस्या
12 4 ड श्री. पाटील धनेश परशुराम सदस्य
13 5 अ श्रीम. पाटील वंदना मंगेश सदस्या
14 5 ब श्रीम. रावल मेघना दिपक सदस्या
15 5 क श्री. शाह राकेश रतिशचंद्र सदस्य
16 5 ड श्री. सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग) सदस्य
17 11 अ श्री. शिर्के अनंत गेणू सदस्य
18 11 ब श्रीम. पाटील वंदना विकास सदस्या
19 11 क श्रीम. पाटील संध्या प्रफुल्ल सदस्या
20 11 ड श्री. पाटील प्रविण मोरेश्वर सदस्य
21 -- श्रीम. योगिता सतिशचंद्र शर्मा नामनिर्देशित सदस्या
22 -- श्री. रजनीकांत पांडुरंग मयेकर नामनिर्देशित सदस्य
23 -- श्री. संजय शांताराम साळवी नामनिर्देशित सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 4

भाईंदर (पू.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 18 अ श्री. गजरे दौलत तुकाराम (मा. सभापती) मा. सभापती
2 9 अ श्रीम. परदेशी गिता हरीश सदस्या
3 9 ब श्री. पाटील नरेश तुकाराम सदस्य
4 9 क श्रीम. सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन सदस्या
5 9 ड श्री. शेख अमजद गफार सदस्य
6 10 अ श्री. पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ सदस्य
7 10 ब श्रीम. घरत तारा विनायक सदस्या
8 10 क श्रीम. पांडे स्नेहा शैलेश सदस्या
9 10 ड रिक्त प्रभाग --
10 12 अ डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश सदस्या
11 12 ब श्रीम. मेहता डिंपल विनोद सदस्या
12 12 क श्री. शेट्टी अरविंद आनंद सदस्य
13 12 ड श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल सदस्य
14 13 अ श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी) सदस्या
15 13 ब श्री. थेराडे संजय अनंत सदस्य
16 13 क श्रीम. मुखर्जी अनिता बबलू सदस्या
17 13 ड श्री. वैती चंद्रकांत सिताराम सदस्य
18 18 ब श्रीम. नाईक विविता विवेक सदस्या
19 18 क श्रीम. सोंस नीला बर्नाड सदस्या
20 18 ड श्री. राय विजयकुमार सिस्थन नारायण सदस्य
21 -- श्रीम. ललिता राजेश दळवी नामनिर्देशित सदस्या

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 5

मिरारोड (पू.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 20 अ  श्रीम. परमार हेतल रतिलाल मा. सभापती
2 20 ब  श्रीम. भट दीप्ती शेखर सदस्या
3 20 क  श्री. कासोदारिया अश्विन शामजीभाई सदस्य
4 20 ड  श्री. जैन दिनेश तेजराज सदस्य
5 21 अ  श्रीम. भावसार वंदना संजय सदस्या
6 21 ब  श्रीम. शाह सीमाबेन कमलेश सदस्या
7 21 क  श्री. दुबे मनोज रामनारायण सदस्य
8 21 ड  श्री. विराणी अनिल रावजीभाई सदस्य
9 22 अ  श्रीम. सपार उमा विश्वनाथ सदस्या
10 22 ब  श्रीम. अहमद साराह अकरम सदस्या
11 22 क  श्री. इनामदार जुबेर अब्दुल्ला सदस्य
12 22 ड  श्री. शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 6

मिरारोड (पू.)

अ.क्र. जागा क्र. सदस्याचे नांव पदनाम
1 14 अ श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ मा. सभापती
2 14 ब श्रीम. हसनाळे ज्योत्सना जालींदर सदस्या
3 14 क श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत  सदस्या
4 14 ड श्रीम. यादव मिरादेवी रामलाल सदस्या
5 15 अ श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ  सदस्य
6 15 ब श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश  सदस्या
7 15 क श्रीम. भोईर विणा सुर्यकांत सदस्या
8 15 ड श्री. भोईर कमलेश यशवंत सदस्य
9 16 अ श्रीम. पाटील अनिता जयवंत सदस्या
10 16 ब श्री. म्हात्रे परशुराम पदमाकर सदस्य
11 16 क श्रीम. भोईर भावना राजू सदस्या
12 16 ड श्री. भोईर राजू यशवंत सदस्य
13 17 अ श्री. मांजरेकर आनंद दत्ताराम  सदस्य
14 17 ब श्रीम. अरोरा दीपिका पंकज सदस्या
15 17 क श्रीम. बेलानी हेमा राजेश सदस्या
16 17 ड श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव सदस्य
17 19 अ श्रीम. शेख रुबीना फिरोझ   सदस्या
18 19 ब श्रीम. डिसा मर्लिन मर्विन   सदस्या
19 19 क श्री. सावंत अनिल दिवाकर  सदस्य
20 19 ड श्री. मेहरा राजीव ओमप्रकाश  सदस्य
21 -- श्री. आयक्करा मुरिईल सजी पाप्पचन नामनिर्देशित सदस्य
22 -- श्री. भरत चंद्रशेखर मिश्रा नामनिर्देशित सदस्य
23 -- श्री. सोमनाथ बळवंत पवार नामनिर्देशित सदस्य

 

 


शेवटचा बदल : 27-01-2021