मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महिला व बालकल्याण समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यादी सन २०२०-२१ 

.क्र.

सदस्याचे नांव

पदनाम

1

 श्रीम. पाटील वंदना मंगेश

मा. सभापती

2

 श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत

मा. उपसभापती

3

 श्रीम. सिमा शाह

सदस्या

4

 श्रीम. नाईक विविता विवेक

सदस्या

5

 श्रीम. बेलानी हेमा राजेश

सदस्या

6

 श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत

सदस्या

7

 श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश

सदस्या

8

 श्रीम. मुखर्जी अनिता बबलू

सदस्या

9

 श्रीम. परमार हेतल रतिलाल

सदस्या

10

 श्रीम. भावसार वंदना संजय

सदस्या

11

 श्रीम. वंदना विकास पाटील

सदस्या

12

 श्रीम. शर्मिला बगाजी

सदस्या

13

 श्रीम. तारा विनायक घरत

सदस्या

14

 श्रीम. मर्लिन मर्विन डिसा

सदस्या

15

 श्रीम रुबिना शेख

सदस्या

 


शेवटचा बदल : 20-01-2021