मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अधिसूचना

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 शिक्षण विभाग RTE २५% माहिती प्रसिद्धी करणे बाबत 2017-02-28
2 जन संपर्क सतत गैरहजर कर्मचाऱ्यांबाबत जाहिरात "वेब साईटवर" प्रसिद्ध करण्याबाबत 2017-01-24
3 समाज विकास विभाग "नगरपथ विक्रेता समिती" बाबत जाहीर सूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-10-17
4 सामान्य प्रशासन विभाग जाहीर सूचना 14-10-2016 2016-10-14
5 विधी विभाग १५ / १० / २०१६ रोजी सेमिनार करिता उपस्थित राहण्याबाबत. 2016-10-10
6 सामान्य प्रशासन विभाग कर्तव्यसूची ( job chart )च्या अंतिम बैठकीबाबत . 2016-10-03
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जाहीर प्रकटन 03-10.2016 2016-10-03
8 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 24.08.16 2016-08-24
9 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 29.03.16 2016-05-29
10 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 01.10.15 2015-10-01
11 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 01.08.15 2015-08-01
12 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 31.07.15 2015-07-31
13 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 23.07.15 2015-07-23
14 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 17.06.15 2015-07-17
15 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 03.06.15 2015-06-03
16 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 13.05.15 2015-05-13
17 स्थानिक संस्था कर अधिसूचना 12.05.15 2015-05-12