मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महिला आणि बालकल्याण विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२०२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-२०१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-२०१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-२०१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-२०१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

किरण ए के

श्रवणकुमार मिश्रा

श्रवण कुमार मिश्रा2

महिला दिनाबाबद रिक्षा वाटपाची माहिती बाबद

पूर्व-प्रायमरी स्कूल चालू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची माहिती मिळण्याबाबद .


शेवटचा बदल : 11-01-2021